Kantoorgebouw “BMT Aerospace International nv” – afdeling Oostkamp

Omschrijving van de bouwplaats

De gebouwen bevinden zich in een industriële site, gekenmerkt door grootschalige industriegebouwen. De geplande werken situeren zich aan de rechter zijde van het perceel, aan de kant van de nieuw aan te leggen parkeerzone. Het terrein vertoont een niveauverschil van ca 1,50m, wat zich tevens vertaalt in het interne circulatieschema van het gebouw.

Oppervlaktes

  • nieuwbouw: 1.457,73m2
  • footprint:  639,37m2

Omschrijving

Het gebouw wordt gedeeltelijk onderlelderd, waar archiefruimte en technische lokalen worden ondergebracht. Op gelijkvloers niveau wordt voorzien in een ontvangstruimte met balie, vergaderlokalen, sanitaire voorzieningen, refter met keukenfaciiteiten en 4 burelen. Op het 1ste verdiep worden 7 burelen voorzien, en op het dakniveau wordt nog een boardroom voorzien. De aansluiting met de bestaande fabriekshal gebeurt dmv een glaskoker waarin een passerelle   met trap wordt voorzien, welke verbinding geeft met de afgesloten fabriekshal. Via de achterzijde wordt ook de toegang gesitueerd voor de werknemers (gebruik makende van de huidige toegangsverharding achteraan het gebouw).

Het kantoorgebouw situeert zich op de overgang van 2 terreinhoogtes met een niveauverschil van ca 1,50m. De toegang van het gebouw sluit aan op de parking die zich op het hoger niveau bevindt. Het niveauverschil van het terrein vertaalt zich ook intern binnen het gebouw, waarbij een splitlevelsysteem wordt toegepast.

De geplande werken passen in de reorganisatie van het bedrijf, waarbij BMT Aerospace International nv een eigen identiteit ontwikkelt.

Team

Decoster/studiebureau Boydens