Gebouw voor naschoolse kinderopvang

wedstrijd:  1ste plaats + uitvoering

Team

Decoster/Demey

Door de gemeente Jabbeke werd een architectuurwedstrijd uitgeschreven voor het oprichten van een nieuwbouw voor buitenschoolse kinderopvang op de locatie van de huidige “zaal Alberta”. Uit 5 ingediende voorstellen werd door een architectenjury het ontwerp van de Varsenaarse architecten IEVAN DECOSTER & FRANCIS DEMEY verkozen als winnend project, omwille van de stevig onderbouwde conceptuele aanpak en de duidelijk afleesbare structuur van het gebouw.

Inplanting

Het betreft een vervangingsbouw op de plaats van de voormalige en inmiddels verloederde “zaal Alberta”. Er werd bewust geopteerd om de toegang aan de zijkant in te planten, om zodoende een veilige bufferzone te creëren tov de openbare weg. Hieraan werd het centraal aanspreekpunt en onthaal gekoppeld. Voor de piekmomenten werd voldoende ruimte voorzien dat de kinderen en ouders zich comfortabel kunnen aanmelden en vanuit het centraal punt reeds visueel kontakt hebben met de speelruimtes (= duidelijk afleesbare structuur).

Concept opbouw

Gelet op de beoogde flexibiliteit werd gekozen voor een open draagstructuur met wisselbare invulling. Het hoofdgebouw bestaat uit ronde kolommen op een rasterstructuur, welke het dak dragen, en waarin aan de zijkanten de noodzakelijke bijfuncties zijn ingeplugd. De wanden zijn hoofdzakelijk beglaasd, met aandacht evenwel voor de nodige zonwering, welke door de grote dakoversteken wordt gerealiseerd. De studieruimte als stille zone wordt bewust losgekoppeld van de speelruimtes om de nodige rust en sereniteit te kunnen bieden. De volumes die worden “ingeplugd” in deze open ruimte (bureau, sanitair en personeelsruimte) structureren mee het gebouw en dragen bij tot de leesbaarheid van het geheel. Het gebouw is vlot en overzichtelijk te beheren met een minimum personeelsbezetting door de centrale inplanting van het bureaugedeelte. De oppervlakte beslaat ca 430m2 in is voorzien voor een capaciteit van 70 kinderen.

Organisatie & gebruiksmogelijkheden

Er wordt voorzien in een maximale flexibiliteit door de grote open ruimte niet met vaste muren op te splitsen maar door te voorzien in verrolbare opbergkasten, waardoor zowel één grote ruimte kan gecreëerd worden, als afzonderlijke themahoeken of leeftijdsgroepen. De binnen/buiten-relatie van de speelruimtes binnen en buiten verloopt vrijwel naadloos door toepassing van grote schuiframen in de achtergevel.

Expressie aan straatzijde

Dmv gekleurde glaspartijen en andere kleurtoepassingen, wordt een speelse levendigheid gegeven aan het gebouw, die de site en omgeving zal opwaarderen en de reeds aanwezige schoolomgeving zal versterken.