Parkeerluifel

Team

Decoster/Demey

Publicatie in “Kwaliteitsvolle Bedrijfsgebouwen in West-Vlaanderen 2004-2005” – uitgegeven door Provincie West-Vlaanderen

De algemene elektrische onderneming KVZ Verstraete beslaat een vrij grote site tussen het centrum van Jabbeke en de autosnelweg E40. Het bedrijf ligt wat achterin, ingekapseld door rijwoningen en villa’s. Het terrein telt verschillende interne verbindingswegen en toegangswegen die de verspreide kantoorgebouwen, werkplaatsen en parkeerplaatsen ontsluiten. De bouw van een luifel boven het wagenpark met zo’n tachtig wagens paste binnen de totale reorganisatie van het terrein en zijn bebouwing.

De architecten Ievan Decoster en Francis Demey grepen de bouw van de luifel aan om het vrij vormeloze terrein te reorganiseren. Ze maakten de luifel tot het kloppende hart van het bedrijf. Het wagenpark sluit meteen aan op een binnenstraat. De extra luifel brengt de binnenstraat duidelijker naar voren als centrale as van de site. Vanuit de nieuwe centrale plek vertrekken voortaan alle functies. De verschillende onderdelen van het bedrijf zijn erop aangesloten. Door het invoegen van een nieuw centraal punt werd het terrein logischer georganiseerd qua toegankelijkheid, circulatie, parkeergelegenheid en toegang tot de gebouwen zelf. De luifel maakt niet alleen parkeren, laden en lossen van de lichte vrachtwagens eenvoudiger bij vrieskou of regen. Ze draagt bovendien bij tot een efficiënter gebruik en een gestructureerde organisatie van de site. De constructie van de luifel is tegelijk ingenieus en eenvoudig. Daar besteedden de architecten heel wat aandacht aan. Ze mikten op een maximaal rijcomfort. Daartoe werd een staalconstructie ontworpen met een minimum aan kolommen en een maximale overspanning. Zo worden in het centrale gedeelte telkens vier liggers gedragen door één enkele kolom. De overspanning bedraagt twee keer achttien meter. De constructie moest echter het gewicht van het gelaagde veiligheidsglas kunnen dragen.

Daarom kozen de architecten voor een hyperstatische structuur (of: statisch onbepaalde structuur, waarbij de reactie van de structuur op de belasting vrij complex is en afhankelijk is van heel wat parameters) met scharnierende steunpunten (steunpunten die niet vast verbonden zijn, maar zowel verticaal als horizontaal kunnen bewegen, in functie van de onregelmatige belasting).

Het project bij KVZ Verstraete in Jabbeke toont aan dat overkapping van de parkeerplaats de interne werking kan verbeteren en het bedrijf een nieuwe uitstraling geeft. Door haar krachtige vormgeving blijft de luifel wat op zichzelf staan en sluit ze niet echt aan op de rest van de site. Het terrein waarop KVZ Verstraete gevestigd is, beslaat een grote oppervlakte. De voorzieningen werden doorheen de tijd aangepast aan de behoefte en groeiden historisch. Slechts recent gaat meer aandacht uit naar duurzaam ruimtegebruik en het terugdringen van de verharde oppervlaktes bij de ontwikkeling van bedrijfsgebouwen en hun parkeervoorzieningen. De bouw van een luifel boven het wagenpark zorgde enkel voor een herstructurering van het bedrijf en een reorganisatie van de verschillende functies.